ترک شیشه

,

2018-01-19T18:30:11+03:30

درمان غیر داروئی ترک شیشه : درمان اصلی وابستگی به شیشه مشاوره و رواندرمانی به همراه تست مواد می باشد . در ابتدای درمان لازم است که بیمار سه جلسه در هفته ویزیت شود پس از یک ماه به شرط پاکی و تست های منفی دو بار در هفته و [...]