ترک تریاک

,

2018-01-19T18:46:52+03:30

درمان وابستگی به تریاک و مشتقات آن : درمان اعتیاد به تریاک و مشتقات آن همچون شیره و سوخته ، بر دو محور دارو درمانی و مشاوره استوار می باشد . انتخاب نوع دارو و روش درمانی بسته به وضعیت هر بیمار متفاوت می باشد و این امر در [...]