ترک تریاک

,

2018-01-19T18:46:52+03:30

درمان وابستگی به تریاک و مشتقات آن : درمان اعتیاد به تریاک و مشتقات آن همچون شیره و سوخته ، بر دو محور دارو درمانی و مشاوره استوار می باشد . انتخاب نوع دارو و روش درمانی بسته به وضعیت هر بیمار متفاوت می باشد و این امر در [...]

ترک شیشه

,

2018-01-19T18:30:11+03:30

درمان غیر داروئی ترک شیشه : درمان اصلی وابستگی به شیشه مشاوره و رواندرمانی به همراه تست مواد می باشد . در ابتدای درمان لازم است که بیمار سه جلسه در هفته ویزیت شود پس از یک ماه به شرط پاکی و تست های منفی دو بار در هفته و [...]

ترک متادون

,

2018-01-19T18:33:33+03:30

دارو درمانی ترک متادون : در سالهای اخیر موارد زیادی از اعتیاد به متادون غیر قانونی مشاهده می شود که ناشی از تولید زیرزمینی متادون ناخالص و عرضه پنهانی آن در مکانهای غیر مجاز می باشد. ترک مصرف متادون تقلبی نیاز به دارو درمانی دارد که نوع دارو و دوز [...]

ترک هروئین

,

2018-01-19T18:37:24+03:30

درمان داروئی ترک هروئین : از آنجا که ترک هروئین با علائم شدید خماری ( withdrawal syndrom ) همراه است ، لذا نقش دارو درمانی در روند درمانی بسیار مهم می باشد . تا بیست سال قبل اکثر درمانگران اعتیاد ، ترک هروئین را غیر ممکن می دانستند ، اما [...]

ترک ترامادول

,

2018-01-19T18:41:34+03:30

دارو درمانی در ترک ترامادول : ترامادول سالها قبل به عنوان یک مسکن بسیار قوی برای جانشینی مورفین ساخته شد . این دارو با اثر بر گیرنده های " مو " در سیستم اعصاب اثرات مورفینی را القاء می کند . بنابراین هنگام ترک بیمار با علائم سندرم محرومیت مورفین [...]

ترک گل و گراس

,

2018-01-19T18:45:31+03:30

درمانهای غیر داروئی ترک گل : اساس درمان اعتیاد به گل و گراس رواندرمانی و مشاوره است . توصیه می شود که در شروع درمان هفته ای سه نوبت و پس از پاک شدن هفته ای دو نوبت و با پیشرفت بیمار در انتهای درمان هفته ای یک نوبت مشاوره [...]