ترک متادون :

مصرف متادون تقلبی که از مکانهای غیر مجاز و به شکل مخفیانه تهیه شده نوعی اعتیاد میباشد

ترک متادون 2018-01-19T18:33:33+03:30

توضیحات

دارو درمانی ترک متادون :

در سالهای اخیر موارد زیادی از اعتیاد به متادون غیر قانونی مشاهده می شود که ناشی از تولید زیرزمینی متادون ناخالص و عرضه پنهانی آن در مکانهای غیر مجاز می باشد. ترک مصرف متادون تقلبی نیاز به دارو درمانی دارد که نوع دارو و دوز آن را دکتر ارباب ، با توجه به وضعیت بالینی بیمار تعیین می کند.

  • متادون خالص فقط درمراکز قانونی که مجوز و تابلو دارند پس از ثبت نام با ارائه کارت ملی قابل دریافت است.
  • متادون تقلبی درمکانهای غیر مجاز فقط با پرداخت پول خریداری می شود.

  • متادون اصل با تجویز پزشک و با مقاصد درمانی تجویز می شود.

  • متادون تقلبی توسط افراد غیر متخصص به انگیزه سودجوئی فروخته می شود.

  • میان متادون قانونی و متادون غیر قانونی تفاوت از زمین تا آسمان است.

درمانهای غیر داروئی ترک متادون :

همچون دیگر اعتیادها ، ترک متادون غیر قانونی نیز نیاز به مشاوره و شناخت درمانی دارد بخصوص اینکه با وجود کلینیک های مجاز ترک اعتیاد و پزشکان متخصص درمانگر اعتیاد و داروهای اصلی وزارت بهداشت ، بیمار به اشخاص غیر متخصص مراجعه نموده و داروهای تقلبی را به صورت پنهانی تهیه کرده است ، پس قطعأ نیاز به اصلاح سبک زندگی دارد .

مشاوره ترک متادون

فرم زیر را پر کرده و ارسال کنید تا نوبت شما تعیین شود و اگر نیاز به ویزیت فوری دارید با شماره ۰۲۱۷۷۷۴۴۶۶۸ ویا ۰۹۱۹۲۵۲۱۰۴۲ تماس بگیرید .